KALİTE ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

» Müşterilerimize, beklentilerini karşılayacak şekilde, zamanında, kaliteli, ve uygun ürünler sunmak.
» Süreçlerimizin etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmek.
» Çalışanlarımızın yetkinliğini ve memnuniyetini arttırmak.
» Tedarikçilerimizin de kalite standartlarını yükseltmek.
» Değişen pazar şartlarına uygun rekabet gücümüzü arttırıcı, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak.


» Çevre ile ilgili tüm yasal ve özel şartlara uymak ve Çevre Yönetim Sistemi’ni ve performansını sürekli iyileştirmek,
» Çevresel etkileri dikkate alarak, kirliliği oluşmadan önce kaynağında önleyecek yöntemler oluşturmak,
» Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı, geri kazanım veya tekrar kullanım ile değerlendirmek,
» Çalıştığımız çevrenin korunması ve doğal kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
» Çevre bilincinin arttırılmasını sağlamak.